Ogólnopolski Portal Informacyjny. Portale regionalne BAI.
bai
info bai
katalog bai
gielda bai
Bai Andrzej Kurzawa


 
Czwartek, 27 lutego 2020
Wybierz miasto na mapie
INSTYTUCJE RZĄDOWE

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI l MODERNIZACJI ROLNICTWA
Zespół Analiz i Programów
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel.: 0*22 860-28-90
fax: 0*22 860-28-98
e-mail: arimr@promail.pl
http://www.arimr.gov.pl

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
Departament Współpracy z Zagranicą
ul. Wspólna 4
00-926 Warszawa
tel.: 0*22 661-91-44
fax: 0*22 628-09-34

AGENCJA RYNKU ROLNEGO
Zespół ds. Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel.: 0*22 623-15-20, 623-25-65
fax: 0*22 623-15-02
AGENCJA WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Sekcja Współpracy z Zagranicą
ul. Chopina 1
00-559 Warszawa
tel.: 0*22 625-61-73, 625-53-92
fax: 0*22 625-61-73
GŁÓWNY URZĄD CEŁ
Biuro Współpracy Międzynarodowej - Wydział Integracji Europejskiej i Organizacji Międzynarodowych
AI. Jana Pawła II 11
00-828 Warszawa
tel.: 0*22 652-92-02
fax: 0*22 624-83-97

GŁÓWNY URZĄD MIAR
Biuro Współpracy Zagranicznej
ul. Elektoralna 2
00-950 Warszawa
tel.: 0*22 620-05-86
fax: 0*22 620-54-35
e-mail: bz@gum.gov.pl
http://www.gum.gov.pl

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Biuro Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Al. Niepodległości 208
00-608 Warszawa
tel.: 0*22 608-33-50, 608-33-83
fax: 0*22 608-38-70
e-mail: BIWSEK@stat.gov.pl
http://www.stat.gov.pl

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Departament Spraw Zagranicznych
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel.: 0*22 694-75-22
fax: 0*22 694-73-71
e-mail: cirinfo@kprm.gov.pl
http://www.kprm.gov.pl

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Biuro Sekretariatu
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.: 0*22 826-93-96
fax: 0*22 826-81-00
e-mail: sekr@kpwg.gov.pl
http://www.kpwg.gov.pl

KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH
Departament Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej
ul. Wspólna 1/3
00-950 Warszawa
tel.: 0*22 628-67-76, 625-85-86
fax: 0*22 628-35-34
e-mail: brokosz@kbn.gov.pl
http://www.kbn.gov.pl

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Al. Szucha 25
00-918 Warszawa
tel.: 0*22 628-04-61
fax: 0*22 629-72-41
e-mail: ministr@men.waw.pl
http://www.men.waw.pl

Departament Prawny
tel.: 0*22 628-81-47
fax: 0*22 628-81-47

Biuro Integracji Europejskiej i Współpracy
tel.: 0*22 628-41-35
fax: 0*22 628-85-61

Departament Opieki, Wychowania i Młodzieży - Wydział Młodzieży
tel.: 0*22 694-66-68, 628-86-30, 694-75-45
fax: 0*22 628-35-04

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Biuro "Tempus"
tel.: 0*22 622-37-04, 628-40-49, 629-24-83
fax: 0*22 622-37-04, 628-40-49, 629-24-83

MINISTERSTWO FINANSÓW
Departament Międzynarodowej Integracji Gospodarczej
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel.: 0*22 694-31-01, 694-31-53, 694-35-86
fax: 0*22 694-30-58

MINISTERSTWO GOSPODARKI
Pl. Trzech Krzyży 5
00-950 Warszawa
tel.: 0*22 693-50-00
fax: 0*22 628-68-08
e-mail:bkis@mg.gov.pl
http://www.mg.gov.pl

Departament Integracji Europejskiej
tel.: 0*22 628-27-62
fax: 0*22 693-56-98
e-mail: jankc@mg.gov.pl

Departament Dwustronnych Stosunków Gospodarczych
tel.: 0*22 629-77-73, 693-59-55
fax: 0*22 621-94-17

Departament Wielostronnych Stosunków Gospodarczych
tel.: 0*22 629-43-13, 693-51-68
fax: 0*22 629-23-59

MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel.: 0*22 620-02-31
fax: 0*22 826-75-33
http://www.mkis.gov.pl

Departament Współpracy z Zagranicš i Polonią
tel.: 0*22 826-73-31
fax: 0*22 826-19-22

Departament Prawa Autorskiego i Prawa o Kulturze
tel.: 0*22 826-19-25, 620-02-31 w. 327
fax: 0*22 827-34-58
e-mail: adzbik@polbox.com

MINISTERSTWO ŁĄCZNOŚCI
Biuro Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
pl. Małachowskiego 2
00-940 Warszawa
tel.: 0*22 827-83-27
fax: 0*22 826-73-66, 827-50-89
e-mail: integrac@ml.gov.pl
http://www.ml.gov.pl

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Departament Prawny - Komórka ds. Integracji Europejskiej
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa
tel.: 0*22 687-14-77
fax: 0*22 621-55-20
e-mail: bpimon@mon.wp.mil.pl
http://www.wp.mil.pl

MINISTERSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH i LEŚNICTWA
Departament Polityki Ekologicznej i Integracji Europejskiej
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel.: 0*22 825-33-46, 825-00-01
fax: 0*22 825-33-46, 825-00-01
e-mail: info@mos.gov.pl
http://www.mos.gov.pl

MINISTERSTWO PRACY l POLITYKI SOCJALNEJ
Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
ul, Nowogrodzka 1/3
00-513 Warszawa
tel.: 0*22 661-01-00
fax: 0*22 661-01-16
e-mail: ciechanski@mpips.gov.pl

MINISTERSTWO ROLNICTWA i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel.: 0*22 623-10-00
fax: 0*22 623-27-50
http://www.minrol.gov.pl

Departament Informacji
tel.: 0*22 623-16-05
fax: 0*22 623-27-06
e-mail: biuletyn@minrol.gov.pl

Departament Integracji Europejskiej
tel.: 0*22 623-24-71, 629-52-05
fax: 0*22 623-20-24

Departament Współpracy z Zagranicą
tel.: 0*22 628-23-51
fax: 0*22 623-20-24

FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA (FAPA)
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel.: 0*22 623-16-55, 623-17-05, 623-16-03, 623-15-15
fax: 0*22 628-93-87
e-mail: fapa@fapa.com.pl
http://www.fapa.com.pl

REGIONALNE OŚRODKI FAPA
pl. Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz
tel.: (0-52) 22-79-19
fax: (0-52) 22-79-19

ul. Warszawska 34
25-312 Kielce
tel.: (0-41) 344-46-97
fax: (0-41) 344-28-58

Al. Zawadzkiego 6
75-412 Koszalin
tel.: (0-94) 41-59-97
fax: (0-94) 41-53-56

Al. Wolności 19
33-300 Nowy Sšcz
tel.: (0-18) 43-85-82, 43-61-12
fax: (0-18) 43-85-82

ul. Podwistocze 5
35-309 Rzeszów
tel.: (0-17) 852-46-04
fax: (0-17) 852-46-05

ul. Pułaskiego 73
skr. poczt. 47
16-401 Suwałki
tel.: (0-87) 67-91-92
fax: (0-87) 67-91-94

ul. Stary Rynek 2
65-001 Zielona Góra
tel.: (0-68) 625-55-25
fax: (0-68) 625-55-25

MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA
Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
tel.: 0*22 695-86-85
fax: 0*22 628-11-90
e-mail: minister@mst.gov.pl
http://www.mst.gov.pl

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI
Departament Integracji Europejskiej i Współpracy Transgranicznej
ul. Wspólna 2/4
00-514 Warszawa
tel.: 0*22 661-86-34, 661-86-35
fax: 0*22 661-89-66
e-mail: biupras@ikp.atm.com.pl
http://www.mswia.gov.pl

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Departament Unii Europejskiej
Al. Szucha 23
00-580 Warszawa
tel.: 0*22 623-91-75
fax: 0*22 621-02-13
http://www.msz.gov.pl

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Al. Ujazdowskie 11, skr. poczt. 33
00-950 Warszawa
tel.: 0*22 628-44-31
fax: 0*22 621-30-95
e-mail: gdanski@urm.gov.pl
http://www.kprm.gov.pl/udskior/

Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego
tel.: 0*22 628-91-73, 628-09-49
fax: 0*22 628-09-49

Wydział Integracji Europejskiej i Prawa Europejskiego
tel.: 0*22 622-08-81
fax: 0*22 628-89-32

MINISTERSTWO TRANSPORTU l GOSPODARKI MORSKIEJ
Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
tel.: 0*22 628-81-30
fax: 0*22 628-53-65
e-mail: mtgrnimtm_rntign@mailer.cst.tpsa.pl
http://www.mtigm.gov.pl

MINISTERSTWO ZDROWIA l OPIEKI SPOŁECZNEJ
Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
ul. Miodowa 15
00-246 Warszawa
tel.: 0*22 826-07-16, 826-09-47
fax: 0*22 826-21-03
e-mail: dep.ie@MZIOS.gov.pl
http://www.mohealth.gov.pl

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Departament Gospodarki i Integracji Europejskiej
ul. Filtrowa 57
00-950 Warszawa
tel.: 0*22 25-14-02
fax: 0*22 25-14-02
e-mail: nik@nik.gov.pl
http://www.nik.gov.pl

NARODOWY BANK POLSKI
Departament Międzynarodowych Instytucji Finansowych - Zespół ds. Integracji Europejskiej
ul. Świętokrzyska 18, IV piętro
00-919 Warszawa
tel.: 0*22 826-79-03, 653-22-36
fax: 0*22 620-96-83
e-mail: nbpdz1@nbp.pl
http://www.nbp.pl

PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
Departament Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej
ul. Krucza 36
00-921 Warszawa
tel.: 0*22 695-98-08
fax: 0*22 628-94-39
e-mail: tbia@paa.gov.pl
http://www.paa.gov.pl

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
Wydział Współpracy Międzynarodowej
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
tel.: 0*22 620-54-34
fax: 0*22 620-54-34
http://www.pkn.pl

RZĘDOWE CENTRUM STUDIÓW STRATEGICZNYCH
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel.: 0*22 661-81-11
fax: 0*22 621-25-50

Departament Strategii i Integracji Międzynarodowej
tel.: 0*22 661-94-70, 661-86-61
fax: 0*22 628-05-34

Departament Rozwoju Gospodarczego
tel.: 0*22 661-88-81
fax: 0*22 621-74-43

Departament Rozwoju Społecznego
tel.: 0*22 661-88-81
fax: 0*22 621-87-69

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
tel.: 0*22 661-88-91
fax: 0*22 621-56-93

Departament Monitorowania i Analiz Ekonomicznych
tel.: 0*22 661-86-46
fax: 0*22 621-63-25

Biuro Komunikacji Społecznej i Informacji
tel.: 0*22 661-86-49
fax: 0*22 628-08-04

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Zespół Integracji Europejskiej i Systemów Jakości
ul. Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa
tel.: 0*22 659-32-73
fax: 0*22 822-72-09
e-mail: udt@udt.gov.pl
http://www.udt.gov.pl

URZĄD KULTURY FIZYCZNEJ l TURYSTYKI
Departament Zagraniczny
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel.: 0*22 827-48-49
fax: 0*22 694-39-03
http://www.infotur.pl

URZĄD MIESZKALNICTWA l ROZWOJU MIAST
Biuro Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
tel.: 0*22 661-80-45, 661-80-46
fax: 0*22 628-40-30
e-mail; umieszk@optimus.waw.pl

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI l KONSUMENTÓW
Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.: 0*22 826-14-35
fax: 0*22 826-14-35
e-mail: ddz@uokik.gov.pl
http://www.uokik.gov.pl

URZĄD PATENTOWY RP
Gabinet Prezesa - Samodzielne Stanowisko ds. Integracji Europejskiej
Al. Niepodległości 188/192
00-608 Warszawa
tel.: 0*22 825-10-33
fax: 0*22 825-05-81

URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Samodzielne Stanowisko ds. Kontaktów z Zagranicą
Al. Szucha 2/4
00-582 Warszawa
tel.: 0*22 694-70-02
fax: 0*22 629-16-32
http://uzp.gov.pl

Strony internetowe:

Ministerstwo ochrony środowiska
http://www.mos.gov.pl/

Ministerstwo Skarbu Państwa
http://www.mst.gov.pl/

Ministerstwo Ochrony Środowiska
http://www.mos.gov.pl/

Ministerstwo Obrony Narodowej
http://www.mon.gov.pl/

Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
http://www.wroc.wiw.gov.pl/

Parlament RP - Sejm, Senat RP
http://www.parlament.pl

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Radzie Europy w Strasbourgu
http://www.coe-poland.org/

× Z ostatniej chwili! Czy nadeszła zmiana systemu polityczno-ekonomicznego na ziemi? Z ostatniej chwili. Poszukiwany Michał 22-latka i jej dziecko odnalezione
CZYTAJ WIĘCEJ
go to top